Nabídka služeb energetika Sláma

Energetika Sláma

Nabízíme následující služby v oblasti poradenství IT pro energetiku:

  • Řešení výrobního informačního systému
  • Pro plánování bilancování a hodnocení výroby od návrhu po realizaci
  • Procesní zpracování hodnocení výroby a bilancí s vazbami na ekonomiku a údržbu
  • Bilance a vazby na podnikatelský plán
  • Řešení režimových karet pro řízení provozu
  • Zhodnocení a konsolidace datových zdrojů
  • Zhodnocení datových zdrojů
  • Konsolidace datových zdrojů

Provedené akce

Studie řešení IT podpory teplárenství v E.ON

Obecné řešení IT podpory pro výrobní podniky – v ČR teplárenské – v E.ON. V práci byly sepsány používané systémy, definovány …

Pomocné rozbory a přehledy a schémata

Např. vytvoření fiktivní výrobny a zhodnocení jejího IT vybavení v GNMM modelu, kompletní návrh IT vybavení výrobny apod.

Kontrola plánování a bilancování v systému EnergyCAP v TST

Kontrola byla podkladem k návrhu řešení výrobního informačního moderními prostředky.

Služba k revizi analýzy systému řízení ICT v Teplárně Otrokovice pro E.ON

Zpracování návrhu řešení výrobního plánování ve vazbě na používané systémy.

Změna sazby DPH v zákaznickém systému E.ON

Vedení projektu přestavení zákaznického systému E.ON ze sazby DPH 19% na 20%.

Analýza systému plánování výroby v Teplárně Otrokovice (a zadání sestav)

Konkrétní návrh řešení výrobního plánování, procesů a sestav.

Technická jednání s firmami, které se uchází o řešení nového výrobního systému v Teplárně Strakonice

Navazující akce na Kontrolu plánování …. Vedení technických jednání o možném řešení výrobního inf. systému.

Motto:

Jsem v oboru výroby v energetice od r. 1984 – více jak 25 let.

Soustavně se věnuji efektivnosti energetické výroby, plánování a bilancování.

Byl jsem u zrodu nového energetického zákona a trhu s elektřinou.

Jsem člen Asociace Energetických Manažerů

Nabízím:

Řešení výrobního inf. systému pro plánování, bilancování a hodnocení výroby od návrhu

po realizaci.

Proces zpracování plánu výroby a bilancí, vazby na podnikatelský plán.

Řešení režimových karet pro řízení provozu.

Zhodnocení a konsolidace datových zdrojů.

Petrilli, a former education department official https://www.homework-writer.com under mr