Přehled referencí energetika Sláma

2009 – 2013

E.ON

 • Studie řešení IT podpory teplárenství v E.ON
  Obecné řešení IT podpory pro výrobní podniky – v ČR teplárenské – v E.ON. V práci byly sepsány používané systémy, definovány …
 • Změna sazby DPH v zákaznickém systému E.ON
  Vedení projektu přestavení zákaznického systému E.ON ze sazby DPH 19% na 20%.
 • Pomocné rozbory a přehledy a schémata
  Např. vytvoření fiktivní výrobny a zhodnocení jejího IT vybavení v GNMM modelu, kompletní návrh IT vybavení výrobny apod.

Teplárna Strakonice

 • Kontrola plánování a bilancování v systému EnergyCAP v TST
  Kontrola byla podkladem k návrhu řešení výrobního informačního moderními prostředky.
 • Technická jednání s firmami, které se uchází o řešení nového výrobního systému v Teplárně Strakonice
  Navazující akce na Kontrolu plánování …. Vedení technických jednání o možném řešení výrobního inf. systému.
 • Realizace výrobního systému - plánování výroby s výpočtovým modelem. Bilancování výroby, převod ze stávajícího systému do nového prostředí, revize vzorců bilancí. Ve spolupráci s Unicorn

Teplárna Otrokovice

 •  Služba k revizi analýzy systému řízení ICT v Teplárně Otrokovice pro E.ON
  Zpracování návrhu řešení výrobního plánování ve vazbě na používané systémy.
 • Analýza systému plánování výroby v Teplárně Otrokovice (a zadání sestav)
  Konkrétní návrh řešení výrobního plánování, procesů a sestav.

ČEZ-TAS

 •  Evidence poruch na tepelných rozvodech a zdrojích TAS
  Návrh a zpracování řešení evidence poruch ve všech lokalitách a zdrojích TAS. Vyhodnocení poruch a nákla příčiny a nákladů obnovení dodávky. Evidence příčiny poruch a nedodávky tepelné energie.
 •  Registrace ztrát na tepelných rozvodech TAS
  Řešení registru ztrát. Ztráty poruchami, Připojením, Odpojením, Rozdílem venkovní teploty oproti plánu, Opravami.

Likvidace odpadů termolýzní jednotkou

 •  Studie využití termolýzní technologie

Zpracování studie využití termolýzní technologie likvidace odpadů a energetického využití produktů s ekonomickým zhodnocením.

Osobní údaje

Jméno                                     Vladimír Sláma

Adresa                                    Úhledná 28, 621 00 Brno, Česká republika

Telefon                                   +420 604 223 667

E-mail                                     slama@energetikaslama.cz, cz

Datum narození                     03. 08. 1956

Profesní zkušenosti

2009 –

Jméno a adresa zaměstnavatele         OSVČ, Energetika Sláma

Obor činnosti nebo odvětví                  Energetika a utility, elektrárny a teplárny, plánování a bilancování

                                                               výroby

1992 – 2008

Jméno a adresa zaměstnavatele         Logica, Česká republika (1992 – 1999 FCC Folprecht bylo

                                                               koupeno Logicou)

• Obor činnosti nebo odvětví                  Energetika a utility

Zastávané povolání nebo funkce         Projektový manažer

Hlavní činnosti a povinnosti                  Vedení projektů v energetice

1990 – 1992

Jméno a adresa zaměstnavatele         Just in, Brno, Česká republika

• Obor činnosti nebo odvětví                  Softwarová společnost

Zastávané povolání nebo funkce         Vedoucí technické podpory

Hlavní činnosti a povinnosti                  Instalace a školení dodávaných programových balíků

1984 – 1990

Jméno a adresa zaměstnavatele         ČEZ – EJM

• Obor činnosti nebo odvětví                   Energetika

Zastávané povolání nebo funkce         Řízení a kontrola výroby elektrické a tepelné energie

Hlavní činnosti a povinnosti              Příprava provozu zdrojů. Řízení a bilancování výroby

elektráren.

Řazení zdrojů podle dispečinku ES ČR, evidence a

vyhodnocení poruch.

Plánovací odbor, vytvoření uživatelského systému pro

zpracování plánu nákladů a výnosů s přenosem dat

na Hlavní správu ČEZ

Vzdělání  a profesní příprava

1979 – 1983

• Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu           VUT Brno, vysokoškolská studia na strojnické fakultě

• Vyučovací předměty/kvalifikace            Automatizované systémy řízení

2007

• Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu           Logica

• Vyučovací předměty/kvalifikace            Studium konzultačních znalostí

2000 – 2007

• Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu           Logica

• Vyučovací předměty/kvalifikace            Metodika Cortex

2000

• Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu           IIR

• Vyučovací předměty/kvalifikace            Vyjednávání, obchodní komunikace

Organizační dovednosti a kompetence

Organizace a vedení projektů, nabídek pro energetiku, obchodních a smluvních jednání

se zákazníky a dodavateli

Technické dovednosti

Znalost PC a využití SW – nástroje využívané při vedení projektů

– MS Office, MS Project, aplikace Lotus. Přehled v řídících systémech, měření v energetice, znalosti o serverech, databázích a systémech v energetice. Vybavení pro podporu obchodu s energiemi

Publikační činnost

Lotus 1-2-3. Brno, TH´ systém 1993. 88 s. AmiPro. Brno, TH´

systém 1993. 85 s.

EnergyCAP Energetický informační systém. In: Sborník Nové

směry automatizace energetických procesů, Zlín Academia

centrum 17. – 18.5.1995. s. 293-299. (dtto   1999). Here’s a new magazine that started with an idea, was funded through kickstarter, and weeks later was in my hands digitally